POPLATKY

Jediný štandardný poplatok pre investora je poplatok za správu investícií. Poplatok predstavuje 1 % z mesačných splátok inkasovaných od dlžníkov. Výnimku tvorí investícia do CashFree pôžičiek, kde je poplatok len 0,33 %.

Žltému melónu záleží na návratnosti Vašich investícií

Mesačný poplatok za správu investícií sa neinkasuje z pôžičiek, pri ktorých dlžník nesplatil svoju splátku. Poplatok sa vzťahuje len na rozinvestované peniaze.

Príklad

Ak investor vykonal 20 investícií priemerne za 110 € s úrokom 15 % na 2-ročné pôžičky, ročne inkasuje súhrnnú splátku 1280 €. Z tejto sumy mu bude odúčtovaný poplatok 1 %, t.j. 12,80 € za správu jeho investícií.

Nikde neplatíte nižšie poplatky ako na Žltom melóne ani v bankách za vedenie účtu, ani v podielovych fondoch za správu investície. Žltý melón je jednoducho férovejší a chce, aby Vami zarobené peniaze zostali v prvom rade Vám.

Viac nájdete v časti Platný sadzobník poplatkov.

Kompenzácia za oneskorenú splátku

Ak dlžník nesplatil svoju mesačnú splátku načas, bude mu účtovaný tzv. sankčný poplatok vo výške 10 EUR / 300 CZK za každý mesiac omeškania. Z tejto sumy investor inkasuje 80 % ako kompenzáciu za oneskorenú splátku. Ostatok sumy slúži Žltému melónu na pokrytie nákladov procesu vymáhania.

Aké služby pre Vás zabezpečuje Žltý melón sa dozviete v časti čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.