POPLATKY

Za poskytnutie pôžičky Žltý melón účtuje poplatok 2,9 - 6,0 % zo sumy pôžičky, a to len v prípade jej úspešného získania. Presná výška poplatku závisí od Vašej rizikovej skupiny, ktorú sa dozviete v procese žiadosti o pôžičku. Poplatok sa účtuje až pred čerpaním pôžičky, žiadosť aj jej posúdenie je bezplatné. Poplatok je automaticky strhnutý z poskytovanej pôžičky, myslite preto na tento poplatok pri určovaní požadovanej výšky Vašej pôžičky.

Len jediný poplatok

Poplatok za poskytnutie pôžičky je jediný poplatok, ktorý zaplatíte za získanie pôžičky a jej splácanie. Neplatíte žiadne ďalšie poplatky súvisiace so správou Vašej pôžičky, alebo za vedenie úverového účtu.

Príklad:
Ak požiadate o pôžičku vo výške 1 500 €, pri výške poplatku 2,9% sa z pôžičky zúčtuje suma 43,50 €, ktorá bude slúžiť na pokrytie nákladov na prevádzku Žltého melóna. Na svoj účet tak dostanete sumu 1 456,50 €.

Viac v časti Platný sadzobník poplatkov.

Aké služby pre Vás zabezpečuje Žltý melón sa dozviete v časti Čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.