O nás

Žltý melón je portál kolektívneho požičiavania, ktorý pomocou finančných inovácií a vynechávaním zbytočných medzičlánkov umožňuj ľuďom získať pôžičku za výhodnejších podmienok, alebo oveľa vyššie zhodnocovať svoje peniaze. Žltý melón vznikol na Slovensku a úspešne funguje už od konca roka 2012. Za jeho prevádzkou stoja ľudia s významnými skúsenosťami v riadení finančných produktov, hodnotení úverového rizika, v oblasti poskytovania pôžičiek, IT bezpečnosti a marketingu.

Štatistiky fungovania Žltého melóna nájdete tu.

V roku 2015 Žltý melón úspešne uskutočnil prvé investičné kolo a získal dodatočný kapitál na posilnenie svojho rozvoja a realizáciu strategických plánov. Na investícii do spoločnosti sa podieľali fond JEREMIE Co-Investment Fund, ktorý spravuje spoločnosť Limerock Fund Manager, investičná spoločnosť FTK Invest a pán Hendrik Bremer, dlhoročný partner pre finančné služby pre región strednej a východnej Európy v konzultačných spoločnostiach PwC a Roland Berger. Pán Bremer zároveň vstúpil do manažmentu spoločnosti a posilnil tak jej existujúci tím.

Fond JEREMIE Co-Investment Fund ako súčasť Európskeho investičného fondu (www.eif.org) poskytuje rozvojový kapitál pre investične atraktívne slovenské spoločnosti. Fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré demonštrujú technologicky pokročilé riešenia alebo unikátnosť a ich výrobky či služby majú inovatívny charakter.

Tlačovú správu k prvému investičnému kolu nájdete tu.


MANAŽMENT SPOLOČNOSTI


Roman Feranec

Roman má dlhoročné skúsenosti v oblasti financií ako aj na trhu s nehnuteľnosťami. Viac ako päť rokov pôsobil vo významnej medzinárodnej poradenskej spoločnosti Accenture. Bol členom odboru Finančných služieb a poisťovníctva, kde participoval na viacerých projektoch pre významné banky na Slovenku, v Čechách a v Taliansku. V roku 2006 začal pracovať pre spoločnosť Grunt, a.s., jednu z popredných slovenských firiem na trhu s nehnuteľnosťami, kde bol členom predstavenstva zodpovedným za financie a vnútorné riadenie firmy. V roku 2007 sa stal zakladajúcim členom spoločnosti Gradial Investment Management, a.s., kde sa podieľal na desiatkach investičných a finančných transakciách najmä v oblasti realitného trhu.

Roman má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor bankovníctvo. Po úspešnom absolvovaní štúdia na Univerzite Komenského získal titul PhD - medzinárodné finančné trhy.


Hendrik Bremer

Henrdik pôsobí vo finančných službách viac ako dvadsať rokov, a to v regióne strednej a východnej Európy a na strednom Východe. Počas svojej kariéry najskôr pracoval ako bankár a neskôr pôsobil vo významných poradenských spoločnostiach PwC a Roland Berger Strategy Consultants. V oboch spomínaných spoločnostiach z pozície partnera, zodpovedal za oblasť poradenstva pre spoločnosti pôsobiace na finančnom trhu v krajinách strednej a východnej Európy. Pred poradenstvom päť rokov pracoval na manažérskych pozíciách v oblasti retailového bankovníctva v bankách Raiffeisenbank International a Unicredit / Bank Austria. Hendrik má významné skúsenosti najmä v oblastiach prípravy korporátnych stratégií a nových biznis modelov, riadenia, transformácie a optimalizácie procesov vo finančníctve.

Hendrik je holandskej národnosti a má diplom Business Administration z univerzity Rijksuniversiteit Groningen. Študoval tiež vo Francúzsku a Dánsku.


Robert Horváth

Robert začal svoju kariéru na Právnom oddelení VUB banky. V roku 2001 sa stal vedúcim oddelenia Úverovej administrácie v HVB Bank Slovakia. O tri roky neskôr prestúpil na oddelenie Financovania nehnuteľností. Tu nadobudol rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania úverovania v rámci všetkých segmentov trhu s objemom úverov takmer 300 miliónov EUR. V roku 2007 sa prestúpil do spoločnosti Grunt, a.s. a bol zodpovedný za externé financovanie a aktivity spojené s investičným manažmentom. V roku 2008 sa stal partnerom v spoločnosti Gradial Investment Management, a.s., kde sa podieľal na viacerých významných investičných a finančných transakciách.

Robert má ukončené štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Michal Milko

Michal začal svoju profesionálnu kariéru pred viac ako 13 rokmi. Počas tohto obdobia prešiel viacerými pozíciami v rámci oblasti manažmentu retailového rizika vo VÚB, ČSOB a mBank. Jeho poslednou rolou bolo vedenie oddelenia úverovej politiky v mBank so zodpovednosťou za slovenský a český trh. Michal má bohaté skúsenosti s riadením úverového rizika a portfólio manažmentom, schvaľovacím a vymáhacím procesom. Bol taktiež súčasťou mnohých business development a strategických iniciatív a projektov.

Michal promoval na Univerzite Komenského Bratislava v roku 2003 so špecializáciou finančný manažment.


ČO PRE VÁS ŽLTÝ MELÓN ZABEZPEČUJE

Zabezpečujeme realizáciu pôžičiek:

 • Zabezpečujeme správu aukcií pôžičiek a sprocesovanie pôžičiek medzi investormi a žiadateľmi o pôžičku.
 • Zabezpečujeme komplexné administratívne a právne zázemie pre pôžičky a sprocesovanie všetkých zmlúv pre dlžníkov a investorov. Zmluvy spĺňajú všetky právne normy a kritériá Vašej najvyššej ochrany.
 • Zabezpečujeme distribúciu peňazí medzi všetkými stranami.

Zabezpečujeme bezpečnosť a ochranu:

 • Naši úveroví analytici zabezpečujú personálnu verifikáciu a komplexné hodnotenie rizika každého dlžníka, ktorý si chce v Žltom melóne požičať.
 • Overujeme finančnú bonitu každého žiadateľa a jeho schopnosť splácať budúce mesačné splátky.
 • Žltý melón priraďuje každému žiadateľovi, ktorý pozitívne prejde hodnotením, ratingovú skupinu. Na jej základe sa odlišujú úrokové sadzby, ktoré odrážajú rizikovosť dlžníkov a požiadavky na návratnosť pre investorov.
 • Pomáhame investorom riadiť a diverzifikovať ich individuálnu mieru rizika.
 • Zabezpečujeme aktívne monitorovanie splátok, včasnú identifikáciu prípadných problémov a celý proces soft a hard vymáhania v prípade nesplácania mesačných splátok zo strany dlžníkov.

Pre investorov prinášame:

 • Vytvorili sme a prinášame úplne novú možnosť kam investovať svoje voľné prostriedky a zarábať atraktívne výnosy.
 • Overujeme a poskytujeme celý rad informácií potrebných na vykonanie ich rozhodnutí pre investície do konkrétnych pôžičiek.
 • Pomáhame investorom správne určiť a vyhodnocovať akceptovanú mieru ich rizika a správnu mieru očakávanej návratnosti ich investícií.

Zabezpečujeme chod Žltého melónu:

 • Zákaznícky servis a užívateľskú podporu, ktorá je Vám neustále k dispozícii.
 • Náš tím úverových analytikov individuálne hodnotí každého žiadatelia a každú žiadosť o pôžičku.
 • Náš IT tím dohliada na plynulú prevádzku systému, jeho permanentnú bezpečnosť a stále hľadá nové možnosti, ako Vám uľahčiť Vašu prácu a urobiť tento systém ešte atraktívnejším.
 • Náš marketingový tím sleduje podmienky úverov na trhu a dohliada na to, aby bol Žltý melón pre všetkých užívateľov najvýhodnejší. Tiež zabezpečuje aktívny marketing tak, aby sme pre investorov mohli priniesť dostatok nových a kvalitných žiadostí o pôžičky a na druhej strane pre dlžníkov dostatok investorov na financovanie ich pôžičiek.