Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 485 173 € 2 805 645 € 3 119 729 € 3 107 577 € 3 684 180 € 18 335 177 € 7 281 739 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 148 € 576 131 € 537 780 € 582 215 € 456 787 € 3 209 574 € 1 135 701 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,02 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 8,93 % 9,94 % 8,91 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,91 % 9,38 % 9,45 % 9,44 % 11,46 % 9,44 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 187 434 € 1 992 803 € 1 348 584 € 1 054 880 € 1 439 071 € 10 534 189 € 2 609 811 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 351 681 € 438 100 € 399 662 € 269 865 € 82 864 € 2 054 412 € 412 991 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 739 489 € 1 833 556 € 2 674 703 € 2 588 016 € 1 789 110 € 1 328 440 € 1 521 935 € 13 251 604 € 3 026 650 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 230 218 € 282 210 € 167 809 € 123 022 € 10 685 € 1 289 093 € 158 452 €
Vymožená suma 79 252 € 106 935 € 135 588 € 157 113 € 40 864 € 3 694 € 0 € 663 003 € 3 848 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 70,94 % 65,96 % 58,90 % 55,67 % 24,35 % 3,00 % 0,00 % 51,43 % 2,43 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 32 460 € 55 195 € 94 630 € 125 097 € 126 945 € 119 327 € 10 685 € 626 090 € 154 604 €
Aktuálny default 4,72 % 3,29 % 3,81 % 4,46 % 4,07 % 3,84 % 0,29 % 3,41 % 2,12 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.11.2020