Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 485 843 € 2 805 799 € 3 119 729 € 3 107 577 € 2 034 940 € 16 686 761 € 6 661 494 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 331 € 576 768 € 539 705 € 589 954 € 274 190 € 3 037 462 € 1 127 712 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 9,02 % 10,05 % 8,73 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,91 % 9,38 % 9,45 % 9,47 % 11,69 % 9,32 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 181 240 € 1 892 521 € 1 199 731 € 897 657 € 666 281 € 9 349 085 € 2 035 689 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 350 880 € 426 253 € 361 962 € 212 372 € 30 563 € 1 894 271 € 404 157 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 738 926 € 1 827 520 € 2 661 602 € 2 460 672 € 1 589 564 € 1 110 931 € 696 844 € 11 862 426 € 2 449 279 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 230 555 € 258 074 € 156 087 € 58 408 € 0 € 1 178 272 € 114 040 €
Vymožená suma 78 690 € 100 899 € 129 482 € 141 898 € 27 871 € 902 € 0 € 619 070 € 9 434 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 70,44 % 62,23 % 56,16 % 54,98 % 17,86 % 1,54 % 0,00 % 52,54 % 8,27 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 33 023 € 61 231 € 101 073 € 116 177 € 128 215 € 57 506 € 0 € 559 202 € 104 606 €
Aktuálny default 4,80 % 3,64 % 4,07 % 4,14 % 4,11 % 1,85 % 0,00 % 3,35 % 1,57 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.07.2020