Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 486 330 € 2 805 910 € 3 119 729 € 3 107 577 € 2 653 076 € 17 305 495 € 6 741 280 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 463 € 576 260 € 538 695 € 585 921 € 355 764 € 3 113 616 € 1 121 766 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 9,03 % 10,01 % 8,85 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,55 % 11,62 % 9,42 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 184 669 € 1 968 252 € 1 297 724 € 978 904 € 890 762 € 9 831 727 € 2 154 743 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 351 426 € 432 856 € 381 342 € 242 088 € 51 635 € 1 971 587 € 404 076 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 739 024 € 1 830 072 € 2 667 047 € 2 546 941 € 1 709 526 € 1 223 155 € 942 397 € 12 434 381 € 2 561 065 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 230 800 € 279 557 € 160 440 € 94 767 € 6 744 € 1 247 456 € 141 647 €
Vymožená suma 78 787 € 103 452 € 130 951 € 145 834 € 30 460 € 2 163 € 0 € 631 068 € 2 245 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 70,53 % 63,81 % 56,74 % 52,17 % 18,99 % 2,28 % 0,00 % 50,59 % 1,59 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 32 925 € 58 679 € 99 849 € 133 724 € 129 981 € 92 604 € 6 744 € 616 389 € 139 402 €
Aktuálny default 4,79 % 3,49 % 4,02 % 4,77 % 4,17 % 2,98 % 0,25 % 3,56 % 2,07 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.09.2020