Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 485 527 € 2 805 726 € 3 119 729 € 3 107 577 € 1 707 622 € 16 359 054 € 6 611 771 €
Zazmluvnený úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 413 376 € 576 891 € 541 279 € 591 867 € 231 666 € 2 998 592 € 1 129 584 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 8,92 % 10,05 % 8,65 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,35 % 9,37 % 12,36 % 10,15 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 178 396 € 1 869 393 € 1 163 215 € 852 930 € 512 133 € 9 087 704 € 1 951 421 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 350 576 € 422 501 € 351 610 € 196 716 € 21 100 € 1 854 746 € 403 798 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 88 333 € 692 787 € 738 859 € 1 825 263 € 2 654 909 € 2 427 170 € 1 541 417 € 1 050 397 € 533 234 € 11 547 545 € 2 365 386 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 230 396 € 255 824 € 151 726 € 55 947 € 0 € 1 169 041 € 121 837 €
Vymožená suma 7 800 € 131 392 € 78 623 € 98 643 € 125 937 € 135 275 € 26 592 € 752 € 0 € 605 095 € 10 167 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 69,05 % 69,15 % 70,38 % 60,84 % 54,66 % 52,88 % 17,53 % 1,34 % 0,00 % 51,76 % 8,34 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 3 497 € 58 616 € 33 090 € 63 488 € 104 459 € 120 549 € 125 134 € 55 195 € 0 € 563 946 € 111 670 €
Aktuálny default 4,08 % 8,56 % 4,81 % 3,78 % 4,20 % 4,30 % 4,01 % 1,78 % 0,00 % 3,45 % 1,69 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.06.2020