Najčastejšie kladené otázky

Nie je Vám niečo jasné ohľadne fungovania Žltého melóna, pozrite sa na najčastejšie kladené otázky.

Pôžičky Zobraziť všetko


 • Kto si môže na Žltom melóne požičať?

  Prostredníctvom Žltého melóna si môžu požičať všetci obyvatelia Slovenskej republiky a Českej republiky s trvalým pobytom v jednej z týchto krajín a starší ako 18 rokov. Žiadatelia o pôžičku musia spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu klienta a finančnej schopnosti splácať pôžičku.

 • Koľko a na ako dlho si môžem požičať na Žltom melóne?

  Prostredníctvom Žltého melóna si môžete požičať minimálne 500 € a maximálne 10.000 €. Doba splatnosti pôžičiek je od 3 mesiacov po 5 rokov. Prostredníctvom Žltého melóna sa poskytujú bezúčelové pôžičky (nemusíte dokladovať spôsob ich využitia) a účelové pôžičky. Presný produkt si žiadateľ zvolí pri žiadosti o pôžičku. Pôžičky sú bez zabezpečenia fyzickým aktívom.

 • Aké úrokové sadzby môžem získať?

  Prostredníctvom Žltého melóna si môžete požičať za skvelých podmienok. Úrokové sadzby sa pri bonitných žiadateľoch pohybujú od 5,9 % p.a. do 9,6 % p.a., pri žiadateľoch s nižším ratingom to môže byť viac. 

  Presná výška úrokovej sadzby závisí od ratingu žiadateľa a od konkrétnych ponúk investorov na financovanie pôžičky. Výsledná úroková sadzba sa počíta ako vážený priemer úrokových sadzieb ponúknutých investormi na financovanie Vašej pôžičky. Ponuky investorov a výsledné parametre pôžičky má dlžník možnosť akceptovať alebo odmietnuť. 

  Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania pôžičky.

 • Ako si môžem zlepšiť svoju úrokovú sadzbu?

  Na rozdiel od iných spoločností poskytujúcich úvery si presnú úrokovú sadzbu, za ktorú si požičiavate na Žltom melóne môžete priamo ovplyvňovať. Úroková sadzba závisí primárne od Vašej ratingovej triedy. Výberom poistenia pôžičky, predložením výpisu zo svojho úverového registra alebo pridaním spoludlžníka máte možnosť znížiť svoju úrokovú sadzbu, a to na celú dobu splatnosti.

 • Čo je to ratingová trieda?

  Každý žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne prechádza procesom komplexného hodnotenia žiadateľa, v ktorom overujeme jeho kredibilitu a schopnosť splácať svoje záväzky. Žiadateľovi o pôžičku, ktorý pozitívne prejde hodnotením sa prideľuje ratingová trieda: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR- je priradená najviac rizikovým žiadateľom.

 • Aké sa poskytuje zabezpečenie?

  Pôžičky získané prostredníctvom Žltého melóna nie sú zabezpečené fyzickými aktívami.

 • Ako rýchlo môžem získať pôžičku?

  Žltý melón posúdi Vašu žiadosť do dvoch pracovných dní. Následne spustíme financovanie Vašej pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 8 dní, maximálne však 14 dní. Ako žiadateľ máte možnosť financovanie kedykoľvek predčasne ukončiť a akceptovať dovtedy ponúknuté podmienky financovania. Financovanie môžete ukončiť aj pred dosiahnutím 100 % výšky Vašej pôžičky, musí však dosiahnuť minimálnu výšku 500 €.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek?

  Financovanie pôžičky trvá maximálne 14 dní, zároveň ak sa naplní na 100 %, čas ukončenia sa skráti na nasledujúci 1 deň. Počas doby trvania Vám investori ponúkajú čiastky na financovanie Vašej pôžičky a úrok za aký sú Vám ochotní požičať. Úroková sadzba na Vašu pôžičku sa počíta ako vážený priemer ponúk jednotlivých investorov. Počas financovania sa Vás investori môžu pýtať dodatočné otázky, nezabudnite ich sledovať  a na otázky odpovedať. Môžete tak zvýšiť svoju dôveryhodnosť. Keď je pôžička naplnená na 100 %, môžete financovanie predčasne ukončiť a akceptovať získané podmienky, alebo v ňom môžete pokračovať a čakať na ponuky ďalších investorov. Systém vždy automaticky vyraďuje ponuky investorov s vyššími úrokovými sadzbami a nahrádza ich lepšími ponukami, tým Vám zabezpečuje najlepšie možné podmienky.

  Po ukončení času financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

  Refinancovanie funguje podobne ako financovanie typu Istý úrok. Jediný rozdiel je, že investori nemôžu dávať ponuky s vyššou úrokovou sadzbou ako je pre pôžičku určená.

 • Čo ak sa moja pôžička nenaplnila na 100 %?

  V prípade, že sa Vaša pôžička nenaplnila na 100 % Vami požadovanej čiastky, ale súhlasíte s jej podmienkami, máte možnosť ju i napriek tomu akceptovať. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla minimálne 500 €.

  V prípade, že nechcete sumu a parametre pôžičky získané v tomto financovaní akceptovať, môžete ich odmietnuť a opätovane si otvoriť nové financovanie. Pozrite si pred tým naše tipy na vytvorenie úspešného financovania pôžičky.

 • Musím vždy akceptovať ponuky investorov na moju pôžičku?

  Nie, po ukončení financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami alebo ju odmietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

 • Ako pripravím úspešnú žiadosť o pôžičku?

  Žiadosti o pôžičku, ktoré sú dôkladne vyplnené, to znamená, že majú konkrétne informácie a dôsledne zdôvodňujú, prečo si chce žiadateľ požičať, aké má zázemie, a prečo je pre investorov dôveryhodný, majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že získajú dostatok investorov na pokrytie celej požadovanej sumy za najlepších podmienok. Nepodceňujte dôsledné vyplnenie všetkých formulárov, ak chcete byť úspešný/á. Tipy, ako vytvoriť úspešné financovanie, nájdete v časti Ako vytvoriť úspešnú žiadosť o pôžičku.

 • Uvidia pri financovaní investori a iní užívatelia moje osobné údaje?

  V systéme vystupujete anonymne, pod užívateľským menom (Nick name). Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V žiadosti sa nezverejňujú žiadne osobné údaje žiadateľov, ale len všeobecné informácie o nich a ich pôžičke. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade nesplácania pôžičiek, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

 • Ako splácam svoju pôžičku?

  Pôžičky na Žltom melóne sa splácajú mesačne, podľa splátkového kalendára, ktorý od nás dostanete pri poskytnutí pôžičky. Každý mesiac splácate rovnakú sumu. Výnimku tvorí len posledný mesiac, kedy sa výška splátky prispôsobuje presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá. Každý dlžník platí len jednu splátku mesačne na jednu pôžičku. Rozloženie splátky medzi jednotlivých investorov, ktorí do pôžičky investovali, zabezpečuje automaticky náš systém. Priebeh splátok Vašej pôžičky tiež môžete sledovať v časti Môj Žltý melón.

  Odporúčame Vám zriadiť si na Vašom bankovom účte trvalý príkaz, ktorý každý mesiac automaticky odošle sumu Vašej splátky. Nezabúdajte tiež, že poctivým a včasným splácaním dlhu nielen predídete možným sankciám, ale Vám to môže výrazne zlepšiť podmienky, ako aj výšku, akejkoľvek Vašej pôžičky v budúcnosti.

 • Čo sa stane, ak sa omeškám so splátkou pôžičky?

  Ak meškáte s mesačnou splátkou Vašej pôžičky, Žltý melón Vás upozorní na tento fakt, a ak nedôjde k rýchlej náprave, spustí štandardný proces vymáhania, aký používajú finančné inštitúcie na trhu. Je pre Vás prospešné, aby ste nás pri potenciálnych náznakoch problémov pri splácaní Vašej pôžičky čo najskôr kontaktovali a mohli sme nájsť spoločné riešenie vzniknutého problému.

 • Môžem splatiť svoju pôžičku i predčasne?

  Áno, Vašu pôžičku môžete celú kedykoľvek predčasne splatiť. Za predčasné splatenie sa účtuje poplatok podľa cenníka poplatkov.

 • Sú na Žltom melóne nejaké skryté poplatky?

  Absolútne nie. Žltý melón si neúčtuje žiadne skryté poplatky. Žiadateľ platí len jeden poplatok za poskytnutie pôžičky. Ďalšia správa jeho pôžičky ho v prípade riadneho splácania už nič nestojí. Bližšie o poplatkoch sa dozviete v časti Poplatky žiadateľa.

 • Môžem si poistiť svoju schopnosť splácať pôžičku?

  Áno, dokonca je to veľmi dobrý spôsob Vašej ochrany pred nečakanými udalosťami. Ak sa dostanete v priebehu splácania pôžičky, nie Vašou vinou do problémov, poistenie Vám môže výrazne pomôcť preklenúť toto obdobie. Žltý melón nepoisťuje Vašu schopnosť splácať priamo, ale spolupracuje s renomovanou poisťovacou spoločnosťou. Viac o poistení sa dozviete v časti Poistenie.

 • Môžem si požičať viackrát?

  Áno, prostredníctvom Žltého melóna si môžete požiadať i o viac pôžičiek súčasne. Ich celková výška (aktuálny stav neplatenej istiny) však nemôže prekročiť maximálny limit, ktorý je určovaný Vašou schopnosťou splácať pôžičky. Zároveň platí, že o ďalšiu pôžičku môžete požiadať až o 6 mesiacov od poskytnutia prvej pôžičky, ak tú bez problémov splácate. Práve bezproblémové splácanie je predpoklad, ktorý by Vám mohol zabezpečiť lepšie podmienky na financovanie Vašich ďalších pôžičiek.

 • Aké zmluvy podpisuje dlžník?

  Pri žiadosti uzavrie žiadateľ s portálom Žltý melón Rámcovú zmluvu o spolupráci. Zo zmluvy nevyplývajú pre žiadateľa žiadne povinnosti, žiadne poplatky a môže ju kedykoľvek vypovedať. Na základe tejto zmluvy môžme zahájiť financovanie na pôžičku. Keď je financovanie úspešné, pôžička je poskytnutá na základe Zmluvy o pôžičke, ktorá obsahuje všetky potrebné detaily – najmä výšku pôžičky, jej splatnosť, úrokovú sadzbu a RPMN. V prípade, že si dlžník zvolí z našej ponuky poistenie schopnosti splácať pôžičku, súčasťou Zmluvy o pôžičke je aj pristúpenie dlžníka k Rámcovej poistnej zmluve s Poisťovňou Ergo, a.s.

 • Prečo bola moja žiadosť zamietnutá?

  Peniaze, ktoré žiadatelia na financovanie svojich pôžičiek dostávajú, nie sú naše, ale peniaze konkrétnych ľudí, ktorí takto poskytujú svoje úspory. Pre všetkých ľudí, ktorí investujú, alebo si požičiavajú na Žltom melóne je dôležité, aby celý systém bol bezpečný a poskytoval tie najlepšie podmienky. Z týchto dôvodov je dôležité, aby žiadatelia, ktorí žiadajú o pôžičku mali vysoké predpoklady jej riadneho splácania.

  Z tohto dôvodu dôkladne preverujeme každú žiadosť o pôžičku, zisťujeme rizikový profil žiadateľa a jeho predpoklady pôžičku riadne splácať. Ak bola Vaša žiadosť zamietnutá, nemôžeme Vám špecificky zdôvodniť, prečo sa tak stalo. Súvisí to s našimi pravidlami, ktoré čo najviac zabraňujú potenciálnemu narušeniu celého systému.

  Je nám ľúto, ak sme Vašu žiadosť zamietli, skúste však požiadať o pôžičku o niekoľko mesiacov neskôr, ak sa u Vás udejú výraznejšie pozitívne osobné a pracovné zmeny.