AKO FUNGUJE PROCES INVESTOVANIA

  Prihláste sa

Po prihlásení sa lepšie zoznámite so systémom Žltého melónu. Pozrite sa na detaily investičných príležitostí a rozhodnite sa, koľko budete investovať. Investovať môžete už od 25 €.

Registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, neplatíte za ňu žiadne poplatky a zmluvu môže kedykoľvek vypovedať.

  Zvoľte si svoju investičnú stratégiu

Rozhodnite sa, či pre Vaše investovanie využijete funkciu autoinvestu, alebo budete individuálne vyberať investičné príležitosti. Samozrejme oba prístupy môžte bez problémov kombinovať.

Pri autoinveste môžte využiť štandardné investičné stratégie, alebo si zadefinovať vlastné parametere pre investície a ich očakávaný výnos. Autoinvest bude na základe Vami zadných pravidiel automaticky vykonávať investičné ponuky o čom budete informovaný emailom.

  Zadajte Vašu ponuku (len pre individuálne investície)

V prípade individuálneho investovania si nájdite aukciu na pôžičku, ktorá najlepšie spĺňa Vaše investičné kritériá. Pozrite si informácie o ľuďoch, ktorí si chcú požičať, o ich finančnom zázemí, výsledku skóringu a na aký účel si požičiavajú. V prípade záujmu sa ich môžete aj spýtať akúkoľvek otázku súvisiacu s pôžičkou.

Zvoľte sumu, úrokovú sadzbu a dajte ponuku na pôžičku. Systém automaticky zoberie ponuky s najnižšou úrokovou sadzbou a skombinuje ich do jednej pôžičky.

Počas trvania aukcie môžte sledovať, či záujemca o pôžičku Vašu ponuku prijal, alebo či Vašu ponuku predbehol iný investor. Ak náhodou áno, ešte počas trvania aukcie môžete dlžníkovi poslať výhodnejšiu ponuku.


Aktívnu správu investícií pre Vás zabezpečuje Žltý melón

Vaše investície nemusíte aktívne spravovať, my to robíme za Vás. Pozorne sledujeme splatnosť všetkých pôžičiek. Ak by prišlo k omeškaniu splátky, komunikujeme s dlžníkom a vykonávame všetky procesy pre opätovné zabezpečenie splácania.

Na Vašom účte môžete sledovať, ako sa Vaša investícia vyvíja, a ako Vám každý mesiac pribúdajú jednotlivé splátky aj s úrokmi. Získané peniaze si môžete kedykoľvek previesť na Váš bankový účet, alebo jednoducho reinvestovať do nových pôžičiek a nechať ich ďalej zarábať.

Vytvorte si stabilné investičné portfólio

Aby ste dosahovali stabilné výnosy z Vašej investície a limitovali investičné riziko, je dôležité rozdeliť sumu, ktorú chcete investovať, do viacerých pôžičiek. Detailnejšie informácie nájdete v časti Diverzifikácia rizika.