Žltý Melón AWARDS 2016

Milí priatelia,

je až neuveriteľné ako čas letí a my už po piaty krát budeme spolu oslavovať koniec starého a príchod nového roka. Teda už viac ako štyri roky všetci spolu na Žltom melóne poľudšťujeme finančný systém a dokazujme, že tento spôsob požičiavania a investovania peňazí môže úspešne fungovať.

Tak ako každý rok, aj tento sme pre Vás pripravili koncoročnú súťaž. Tento rok sme ju však poňali trochu inak ako v minulosti. Zatraktívnili sme výhry a zároveň sme podmienky prispôsobili tak, aby boli rovnako dostupné pre všetkých užívateľov, tých ktorí Žltý melón využívajú zatiaľ len krátko, ako aj pre tých, ktorí sú tu už úplne etablovaní.Odporučte Žltý melón a vyhrajte až 1000 EUR!

Páči sa Vám Žltý melón? Povedzte o tom svojim známym a zaradíte sa tak do súťaže o 1000 EUR.


Ako sa zapojiť?

Váš známy si otvorí nový investičný účet na Žltom melóne a pri registrácií uvedie Vašu emailovú adresu do políčka referenčný kód. Adresa sa musí zhodovať s emailovou adresou ktorú máte zaregistrovanú na Žltom melóne. Váš známy urobí aspoň jednu úspešnú investičnú ponuku v minimálnej výške 25 EUR, prípadne 500 CZK, čím sa zapojíte do súťaže.

Čo môžete vyhrať?

Máme pre Vás pripravené 3 peňažné ceny vo výške 1000, 500 a 250 EUR. Získajú ich traja z Vás, ktorí odporučia Žltému melónu najviac svojich známych. Súťaž prebieha od 21.11.2016 do 31.12.2016 a na jej konci vyhodnotíme tých najúspešnejších.

Navyše v prípade investície Vami odporučeného investora minimálne 250 EUR respektíve 5 000 CZK získate i štandardnú garantovanú odmenu na základe nášho partnerského programu.

Želáme Vám veľa šťastia pri odporúčaní!

Výsledky súťaže


 • Víťazstvo a prvú cenu v hodnote 1.000 EUR získava investor: Moonika
 • Druhé miesto a cenu v hodnote 500 EUR získava investor: majacik
 • Tretie miesto a cenu v hodnote 250 EUR získava investor: MrLewis
 • Peňažné prostriedky budú víťazom pripísané na ich užívateľské účty a budú s nimi môcť voľne disponovať.

  Ocenenie za celoročnú aktivitu pri vylepšovaní našich služieb, uživateľského systému ako aj propagácii našej myšlienky ľudskejších a férovejších financií získavajú investori:

  rudolfcinko, invest_m5, JPT_CZ.

  Ako prejav vďaky od nás získavajú kredit v hodnote 50 EUR.

  Gratulujeme víťazom a zároveň chceme poďakovať všetkým našim klientom, ktorí sa do tohtoročnej súťaže zapojili.  Podmienky súťaže:

  • Súťaž „Odporučte nás a vyhrajte 1000 EUR“ prebieha od 21.11.2016 do 31.12.2016, pričom rozhodujúcim pre zaradenie do súťaže je dátum zadania ponuky do aukcie investorom, ktorého ste Žltému melónu odporučili (ďalej len "odporučený investor")
  • Do súťaže sa môže zapojiť každý zaregistrovaný investor Žltého melóna s platnou e-mailovou adresou. Investor si môže e-mailovú adresu skontrolovať, prípadne upraviť vo svojom virtuálnom účte na Žltom melóne.
  • Predpokladom splnenia súťažných podmienok je zriadenie virtuálneho účtu novému investorovi na základe odporúčania registrovaného investora portálu Žltý melón, pričom ako výlučný identifikátor slúži platná e-mailová adresa registrovaného investora, zadaná ako referenčný kód pri vyplnení žiadosti o registráciu odporučeným investorom.
  • Fyzická osoba, ktorá sa počas súťaže platne zaregistruje nesmie byť aktuálnym klientom Žltého melóna registrovaným pod iným Menom používateľa, zároveň musí do uplynutia termínu súťaže vykonať aspoň jednu úspešnú ponuku do aukcie vo výške minimálne 25 EUR prípadne 500 CZK. V opačnom prípade nie je možné takú referenciu zaradiť do súťaže.
  • Po uplynutí termínu súťaže Žltý melón spočíta počet novo-registrovaných investorov so zadanými referenčnými e-mailovými adriesami a odmení troch investorov s najvyšším počtom referencií peňažnými odmenami.
  • Odmeny sú vo výške 1000, 500, 250 EUR podľa vyhodnoteného poradia počtu novo-registrovaných investorov v poradí od najvyššieho po najnižší. V prípade rovnosti počtu referencií u novo-registrovaných investorov o poradí rozhodne losovanie, tak aby boli udelené všetky tri odmeny.
  • O získaní odmeny bude Žltý melón informovať investora vhodným spôsobom a následne pripíše sumu odmeny na virtuálny účet klienta investora. Investor môže následne s odmenou ľubovoľne disponovať.
  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Žltého melóna a ich rodinní príslušníci.


  Pozrite sa na výsledky predchádzajúcich ročníkov:

  Žltý melón awards 2015

  Žltý melón awards 2014

  Žltý melón awards 2013